Hyppää pääsisältöön
Sivukartta
 
Esipuhe

Kirjastojen rooli elinvoimaisessa kunnassa

Kirjaston asema kaikenikäisten kansalaisten peruspalveluna perustuu kirjastotoiminnan monipuolisuuteen, maksuttomuuteen ja tilojen vapaaseen käyttöön. Ylläpitämällä kunnallisia kirjastoja ja kehittämällä niiden toimintaa tuetaan jokaiselle kuntalaiselle kuuluvia sivistyksellisiä perusoikeuksia. Kirjasto antaa meille kaikille mahdollisuuden päästä tiedon lähteille.

Lue lisää kirjastojen roolista elinvoimaisessa kunnassa

Hyvinvointi

Kirjastojen hyötyvaikutukset tutkimusten valossa

Kansainvälisten tutkimusten perusteella kirjastot vaikuttavat myönteisesti käyttäjiensä lukutaitoon, oppimiseen, hyvinvointiin ja kansalaisidentiteettiin.

Lue lisää kirjastojen hyötyvaikutuksista

Hyvinvointi

Kirjaston kotipalvelu pitää lukutoukan tyytyväisenä

Tamperelainen Anja Kuisma on lukenut kirjoja koko elämänsä ajan. Nyt kun Anja ei enää itse pääse kirjastoon, kotipalvelu tuo kirjat Anjan luo.

Lue lisää kotipalvelusta

Hyvinvointi

Kirjasto vie säveliä, sanoja ja säkeitä vanhuksille

Tampereella kirjaston ja terveyspalvelujen yhteistyö tuo palvelut lähelle asiakasta ja edistää vanhusten hyvinvointia. Toimialat ylittävä yhteistyö saa myös uusia muotoja.

Lue lisää kirjaston ja terveyspalvelujen yhteistyöstä

Hyvinvointi

”Mahtava kirjasto!” — Seinäjoen Apila-kirjasto

Seinäjoen kirjaston uudisosa Apila kutkuttaa lasten ja nuorten mielikuvitusta ja kutsuu käyttäjiä osallistumaan kirjaston toimintaan. Seinäjoella pidetään myös huolta lasten lukuinnosta.

Lue lisää Apila-kirjastosta

Hyvinvointi

Metso LIVE saa kirjaston soimaan

Tampereen pääkirjaston Metso LIVE -tapahtumat tarjoavat kirjastojen asiakkaille elävää musiikkia, nostavat esiin kiinnostavaa aineistoa ja tuovat uutta säpinää koko kirjastoon.

Katso Metso LIVE -video

Hyvinvointi

Määrätietoisen kirjastokansan vaellus eteläsavolaisessa korvessa

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnissa kirjastotoimi on järjestetty yhteistyössä. Toenperän maalaiskirjasto toteuttaa perustehtäväänsä asiakaslähtöisesti käyttäjien hyvinvointia edistäen ja paikallista identiteettiä vaalien.

Lue lisää Toenperän kirjastosta

Elinvoimaisuus

Kirjastoihin syntyy jokamiehen innovaatiokeskuksia

Kirjastot ovat nykyään tärkeä osa elinvoimaista kuntaa. Kirjastot inspiroivat kansalaisia kokeilemaan uutta teknologiaa, mahdollistavat luovia kumppanuuksia ja rohkaisevat verkostoitumaan. Kirjastojen työskentelyyn soveltuvat tilat, tiedonhakupalvelut ja erilaiset aineistot ovat tärkeä osa etenkin uusien yritysten alkutaivalta.

Lue lisää innovaatiokeskuksista

Elinvoimaisuus

Pajassa kirjaston käyttäjät tarttuvat itse toimeen

Kirjastojen Pajat rohkaisevat ihmisiä suunnittelemaan ja toteuttamaan omat ideansa kirjaston tarjoamilla välineillä. Yrittäjä Jussi Tuovinen sai Pajasta tukea oman keksintönsä kehittämiseen.

Lue lisää Paja-toiminnasta

Elinvoimaisuus

Värkkääjien paljastuksia — tervetuloa Kaupunkiverstaalle

Vuonna 2011 Helsingin kaupunginkirjasto avasi kansalaisten käyttöön uuden yhteisöllisen tekijätilan, Kaupunkiverstaan. Se on paikka, jonne kuka tahansa voi tulla kehittelemään ja testaamaan ideoitaan käytännössä ja tapaamaan muita "värkkäämisestä" kiinnostuneita. Kaupunkiverstaalla asiakkaiden käytössä ovat muun muassa 3D-tulostin, 3D-jyrsin, vinyylileikkuri, graafinen työpiste ja osaava henkilökunta.

Katso video Kaupunkiverstaasta

Elinvoimaisuus

Yhteenveto keskustakirjaston elinkeino- ja yhteiskunnallisista vaikutuksista

Helsingin keskustakirjastohankkeella arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia muun muassa sivistystasoon, keskustan elävyyteen ja kirjastoalan yleiseen kehitykseen.

Lue lisää Helsingin keskustakirjastohankkeesta

Elinvoimaisuus

Urban office tarjoaa maksutonta työ- ja kokoustilaa kirjastoissa

Kirjastojen Urban office -tilat vastaavat asiakkaidensa ja muuttuvan työelämän tarpeisiin. Ne palvelevat freelancereita ja pienyrittäjiä, jotka tarvitsevat väliaikaista tilaa esimerkiksi kirjoittamis- ja toimistotöihin, verkostoitumiseen ja tapaamisiin. Urban office -palveluita on tarjolla Helsingissä, Tampereella ja Kouvolassa ja myöhemmin muun muassa Vaasassa.

Katso video Urban Office -tiloista

Elinvoimaisuus

Seutukirjasto tuo säästöjä ja vaikuttavuutta

Joensuun seudun kirjastojen toiminta tehostui muun muassa yhteisellä hankinta- ja kuljetuspolitiikalla, maksuttomalla varauskäytännöllä ja henkilökunnan työkierrolla ja koulutuksella.

Lue lisää Joensuun kirjastoista

Kansalaisuus

”Nyt on hyvä!” — Turun pääkirjastohanke

Turun pääkirjastohankkeen tavoitteena oli luoda kaikille avoin ihmisten, tiedon ja kulttuurien kohtaamispaikka, jossa koko ajan uudistuvat kokoelmat ja niitä tukeva monipuolinen tapahtumaohjelmisto tarjoavat tietoa ja elämyksiä. Samalla kirjasto mahdollistaa tilan, joka on aamusta iltaan käytettävissä ilman pääsymaksua.

Lue lisää Turun pääkirjastohankkeesta

Kansalaisuus

Kirjasto on uuden ajan nuorisotila

Espoon kaupunginkirjasto järjesti nuorille konsolipeliturnauksen hiihtoloman ratoksi. Vaikka lasten ja nuorten lukuinnon hiipuminen huolestuttaa, kirjastot tarjoavat heille mieluisan ja moniarvoisen paikan, jossa viettää aikaa, tavata kavereita ja tehdä itselle tärkeitä asioita.

Katso video Espoon kaupunginkirjaston nuorisotiloista

Kansalaisuus

Kirjasto tarjoaa tietoa ja tilaa turvapaikanhakijoille

Kirjastot edistävät tasa-arvoa toimimalla maahanmuuttajien tukena ja kumppanina.

Lue lisää, mitä kirjastot tarjoavat maahanmuuttajille

Kansalaisuus

Äänikirjat kuultaviksi oman kirjaston kautta

Erikoiskirjasto Celian ja yleisten kirjastojen toteuttama Kirjasto kaikille -hanke toi äänikirjatarjonnan paikallisiin kirjastoihin kuntalaisten saataville.

Lue lisää äänikirjoista

Työkalut

Keskustelua kirjastojen taloudellisista vaikutuksista ja merkityksestä

Kirjastoilla on sekä suoraa että epäsuoraa taloudellista vaikutusta alueensa talouteen. Myös vaikeammin mitattavaa kirjastojen taloudellista merkitystä on syytä tarkastella. Kansainvälisistä tutkimuksista voi päätellä, että kirjastoihin sijoittaminen tuottaa paljon enemmän kuin niihin kuluu rahaa ja että kirjastoilla on mittavaa taloudellista arvoa käyttäjilleen. Toisaalta näihin tuloksiin tulee suhtautua tietyllä varauksella.

Lue lisää kirjastojen taloudellisista vaikutuksista

Työkalut

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat

Laadullista ja määrällistä tilastotietoa yhdistelemällä saadaan arvokasta ja kokonaisvaltaista informaatiota kirjastojen vaikuttavuudesta. Siksi on tärkeää huolehtia, että arviointimittareita, tiedonkeruutyökaluja ja analyysia kehitetään jatkuvasti.

Lue lisää toiminnan mittaamisesta

Työkalut

Kirjastopalveluiden vaikuttavuutta tutkitaan tilastollisilla työkaluilla

Vaikuttavuutta koskevat uudet tilastomittarit, analyysityökalut ja niiden visualisointi tuovat uusia näkökulmia kirjastojen kehittämiseen ja markkinoimiseen.

Lue lisää tilastotyökaluista

Työkalut

Kirjaston vaikuttavuuden ulottuvuuksia lainausdatan ja kyselytutkimusten valossa

Lainausdatan tutkiminen auttaa kirjastoja kehittämään toimintaansa niin, että se palvelee strategisia tavoitteita ja kirjaston käyttäjien tarpeita entistä paremmin.

Lue lisää kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksista lainausdatan ja kyselytutkimusten valossa

Työkalut

Käyttäjätilastojen monipuolinen tarkastelu kohentaa kirjastojen vaikuttavuutta

Kirjastot ovat edelläkävijöitä siinä, miten digitaalista aineistoa voidaan hyödyntää oman toiminnan kuvaamisessa ja toiminnan arvioinnissa. Vaski-kirjastot Turun seudulla ovat hyödyntäneet kirjastojärjestelmänsä lainadataa yhteistyössä tutkija Jaani Lahtisen kanssa.

Lue lisää käyttäjätilastoista

Työkalut

Peruspalvelujen arvioinnista työkalu kirjastojen kehittämiseen

Miten tarkoituksenmukainen on kirjastojen henkilöstörakenne? Miten kirjastojen saavutettavuus on taattu? Muun muassa näitä asioita on selvitetty aluehallintovirastojen vastuulla olevan PPA:n eli peruspalvelujen arvioinnin avulla. Tässä artikkelissa kuvaamme peruspalvelujen arvioinnin lähtökohtia, kirjastotoimen arviointikohteita ja pohdiskelemme, ovatko asiat arvioinnin vaikutuksesta muuttuneet.

Lue lisää peruspalvelujen arvioinnista

Työkalut

Sähköinen hyvinvointikertomus — kuntien tiedolla johtamisen väline

Hyvinvointikertomus tuottaa tietoa kunnan toiminnan arvioinnin ja päätöksenteon tueksi. Se tekee näkyväksi myös kirjastotoimen kaltaisen pienen toimialan merkityksen kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä.

Lue lisää sähköisestä hyvinvointikertomuksesta