Hyppää pääsisältöön
Sivukartta
Kansalaisuus-teema

Äänikirjat kuultaviksi oman kirjaston kautta

Ninni Sandelius
Celian sähköistä äänikirjapalvelua voi käyttää omalla mobiililaitteella kotisohvalla istuen
Janne TorikkaCelian sähköistä äänikirjapalvelua voi käyttää omalla mobiililaitteella kotisohvalla istuen.
Erikoiskirjasto Celian ja yleisten kirjastojen toteuttama Kirjasto kaikille -hanke toi äänikirjatarjonnan paikallisiin kirjastoihin kuntalaisten saataville.

Celia on valtion erikoiskirjasto, joka palvelee kirjaston käyttäjiä, jotka eivät voi lukea painettua kirjallisuutta esimerkiksi lukivaikeuden vuoksi. Se tuottaa vuosittain yli tuhat nimekettä äänikirjoja: muun muassa elämäkertoja, historiaa, matkakirjoja, kaunokirjallisuutta ja lasten- ja nuortenkirjoja.

– Celia täydentää äänikirjatarjontaa myös sellaisella aineistolla, joka ei myy. Ainoastaan kaupallisten kustantajien tarjonnan varassa valikoima olisi suppea, asiakkuusjohtaja Minna von Zansen kertoo.

Hänen mukaansa muutama vuosi sitten Celiassa haluttiin lisätä omaa vaikuttavuutta pidemmällä aikavälillä.

– Totesimme, että tavoitamme vain 10 prosenttia niistä asiakkaista, jotka hyötyisivät palveluistamme. Se oli meidän mielestämme liian pieni osuus. Verorahoille piti saada enemmän vastinetta, von Zansen sanoo.

Helsingin Itäkeskuksessa sijaitseva pieni virasto ryhtyi yhteistyöhön yleisten kirjastojen kanssa, koska niiden kautta Celian palvelut pääsisivät mahdollisimman lähelle käyttäjiä. Myös yleisten kirjastojen vaikuttavuuden arvioitiin lisääntyvän uusien käyttäjien, kohentuvan asiakastyytyväisyyden ja kasvavien lainamäärien kautta.

– Kirjastot tekevät kunnissa paljon niin kutsuttua hakeutuvaa työtä ja palvelevat erilaisia asiakasryhmiä esimerkiksi kotipalvelun, laitos- ja vankilakirjastojen muodossa. Siksi yhteistyön perusta oli helppoa luoda.

Minna von Zansen painottaa, että ihmisillä on oikeus päästä tietoon käsiksi heille itselleen sopivalla tavalla.

– Hallitusohjelmassa ja monessa muussakin paikassa puhutaan osallisuuden merkityksestä. Jos ihmisellä ei ole tietoa, osallisuus ja osallistuminen ei ole mahdollista. On vaikeaa viedä eteenpäin toimivaa kansalaisyhteiskuntaa, jos jotkut jäävät ulkopuolisiksi. Siksi kuntien kirjastot ovat niin tärkeitä tarjotessaan tilaa, aineistoaan ja osaamistaan kaikkien kansalaisten käyttöön. Kirjastojen eettinen pohja on vahva, joten kirjastot ovat meille luontevia kumppaneita.

Äänikirjapalvelu miellyttää käyttäjiä ja työntekijöitä

Kirjasto kaikille -hankkeen (2013–2015) alussa kumppaneiksi pyydettiin 33 pilottikirjastoa. Hankkeen päättyessä kuntien määrä oli kymmenkertaistunut. Celia tuotti ohjeistuksen ja tukitoimia kirjastoille, jotta he voisivat liittyä Celian äänikirjapalveluun. Sen jälkeen kirjasto tiedottaa uudesta palvelusta asiakkailleen, neuvoo asiakkaita palvelun käyttämisessä ja aineistoon tutustumisessa, rekisteröi heidät verkkopalveluun ja antaa heille tunnukset.

von Zansen korostaa, että pelkkien verkkopalvelujen suosiminen jättää ulkopuolelle ihmisiä, joilla ei syystä tai toisesta ole edellytyksiä käyttää niitä. Siksi hankkeessa oli tärkeää, että äänikirjoja saa myös cd-levyinä.

– Kirjasto toimittaa cd-levyjä kotipalvelun tai vaikka kirjastoauton kautta omalle pysäkille.

Minna von Zansenin mukaan yhteistyökirjastojen määrä puhuu puolestaan: hanke on onnistunut.

– Kirjastoissa asiakaskohtaamiset on koettu palkitseviksi. Käyttäjiltä on tullut palautetta, että on hyvä, että kirjastoista saa nyt tällaistakin aineistoa. On sanottu, että tämä on kirjastojen ydintehtävää, tavoittaa palveluineen kaikki kansalaiset.

Hankkeen puitteissa on tehty yhteistyötä myös korkeakoulukirjastojen kanssa. Opiskelijoilla on luki- ja oppimisvaikeuksia, joiden helpottamiseksi tarvitaan aineistoa ja opastusta.

– Celian äänikirjapalvelulla ja kurssikirjastoilla on mahdollisuus osaltaan auttaa opiskelijoita valmistumaan ja pääsemään työelämään, Minna von Zansen lisää.

Seuraavaksi kehitetään äänikirjatyön tilastointia, von Zansen kertoo.

– On tärkeää, että kirjastojen tehty työ näkyy myös numeroina.

Myös hankkeen aikana alkanut yhteistyö kirjastoalan opetusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa ansaitsee maininnan. von Zansen kertoo, että koulutus sisältää tietoa ja käytäntöä saavutettavista kirjastopalveluista. Sen myötä tulevat kirjastoammattilaiset ovat sisäistäneet saavutettavuuden periaatteet ja voivat toteuttaa niitä työssään.

Toinen tärkeä kehityskohde on yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus, jota tehdään eri toimijoiden yhteistyönä ikään kuin kansalliseksi ohjenuoraksi siitä, miten saavutettavuus taattaisiin kirjastojen käyttäjille tulevaisuudessa. Arvion mukaan Suomessa on jopa 300 000 henkilöä, jotka hyötyisivät saavutettavista kirjastopalveluista ja -aineistoista.

– Uskon, että myös nämä toimet lisäävät kirjastojen vaikuttavuutta tulevina vuosina.


Lisää aiheesta

Avainsanat: Celia, kirjasto, äänikirja, Kirjasto kaikille, yleiset kirjastot, yhteistyö, kumppanuus, kirjastopalvelut, korkeakoulukirjastot, osallisuus, saavutettavuus